SPK’den fonlara ilişkin ters repo düzenlemesi

 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemesiyle ”Para Piyasası” ve ”Kısa Vadeli” unvanlı fonlar, fon toplam değerlerinin yüzde 25’i kadar pay senedi ters repo sözleşmelerine artık kalıcı şekilde taraf olabilecek.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, unvanında ”Para Piyasası” ve ”Kısa Vadeli” ifadesi yer alan fonlara ilişkin ters repo düzenlemesine gitti.

Kurul, İlke Kararı ile Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in “Para Piyasası Fonlarına İlişkin Esaslar” başlıklı 4.9 nolu maddesini ”Unvanında Para Piyasası ve Kısa Vadeli İfadesi Yer Alan Fonlara İlişkin Esaslar” şeklinde değiştirdi.

İlgili maddeye “Unvanında Para Piyasası ve Kısa Vadeli ifadesi yer alan fonlar, fon toplam değerinin yüzde 25’ini geçmemek üzere Borsa İstanbul Pay Senedi Repo Pazarı’nda ters repo sözleşmelerine taraf olabilirler.” ifadesi eklendi.

Ayrıca, ilgili rehberin “Fon Portföyünde Yer Alan Varlıkların Vadesinin Hesaplanması” başlıklı (4.2.6) nolu maddesine ”Fonların taraf olduğu ters repo sözleşmelerine konu sermaye piyasası araçları, vadeye kalan gün sayısı ile ağırlıklı ortalama vade hesaplamalarında dikkate alınmaz ve Fon Tebliği’nin 20. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilmez.” ifadesi eklendi.

Para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonları ile para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları temalı diğer fonların taraf olduğu/olacağı Borsa İstanbul Pay Senedi Repo Pazarı’nda işlem gören ters repo sözleşmelerinin sona erdirilmesi için 28 Nisan 2023’e kadar belirlenmiş olan süre 30 Eylül 2023’e kadar uzatıldı.

Rehber’in (4.9.) nolu maddesinde yapılan değişikliğin yürürlük tarihi 30 Eylül 2023 olarak belirlendi.

Uzmanlar, bu düzenleme ile unvanında “Para Piyasası” ve “Kısa Vadeli” ifadesi yer alan fonların belirli oranda olmak kaydıyla süresiz olarak pay senedi ters repo sözleşmelerine taraf olmaları imkanı getirildiğini, bunun da piyasaya olumlu yansımasının beklendiğini belirtti.

Halka arz onayı

SPK, Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi’nin pay başına 11 liradan ilk halka arzını onayladı.

Koza Altın İşletmelerinin 3 milyar 50 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onaylayan kurul, Ziraat Bankasının 4 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu kabul etti.

SPK, Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 1 kişiye 907 bin 984 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

İhlas Gazetecilik pay piyasasında 28 Temmuz 2022-16 Ağustos 2022 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan 1 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştıran SPK, söz konusu kişi hakkında borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine hükmetti.

Kurul, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 22 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir