Yeneroğlu: “Baskı ve ekonomik zorluklar altında çalışan tüm avukatları kutluyorum”

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Siyasetleri Lideri Mustafa Yeneroğlu, 5 Nisan Avukatlar Günü vesilesiyle basın açıklaması yaptı. Yeneroğlu,  açıklamasında şunları söyledi:

‘Yargı itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor’

Avukatlık mesleği yargının üç temel ögesinden biri olarak adalete erişim, temel hak ve hürriyetlerin korunması ve hukuk tertibinin tesisi bakımından hayati ehemmiyete sahiptir. Lakin bu sene de avukatlık mesleğinin ehemmiyetinin görmezden gelindiği ve mesleğe ait meselelerin giderilmediği bir periyotta, 5 Nisan Avukatlar Günü’nü karşılamaktayız. Yargıya inancın ortadan kalktığı, yargılamanın adaletin sağlanması hedefine hizmet etmediği ve verilecek kararın daha başından muktedir lehine kurgulandığı bu devirde; boyunduruk altına alınamayan, baskı ve tehdit ile sindirilemeyen, mesleklerini hakkıyla icra etmeye çalışan avukatlar, çok çeşitli problemlerle karşı karşıya bırakılmakta, sistematik olarak itibarsızlaştırılmaya ve yargı sisteminde etkisiz hale getirilmeye çalışılmaktadır.”

Çoklu baro sisteminin avukatlar ortasında ayrımcı uygulamalara neden olduğunu ve hukuk devleti prensibini zedelediğini söyleyen Yeneroğlu şöyle devam etti:

‘Avukatlar, avukatlık faaliyetlerinden ötürü tutuklanıyor’

“Avukatlar, mesleksel misyonlarını yerine getirirken müvekkilleri ile ilişkilendirilerek müvekkillerinin suçlandığı birebir yahut benzeri cürümler nedeniyle ve esasen ‘avukatlık faaliyetlerinden’ ötürü yargılanmakta, tutuklanmakta ve ceza yaptırımlarına maruz bırakılmaktadır. Öte yandan, avukatların karşılaştığı değerli problemlerden bir başkası de mesleklerini icra ederken sistematik olarak kelamlı ve fizikî şiddete maruz bırakılmalarıdır. Kamuoyuna da yansıdığı üzere, avukatlara yönelik bir kısmı mevtle sonuçlanmış şiddet hadiselerine karşın, avukatların güvenliğini sağlayacak rastgele bir düzenleme hala yapılmamıştır.”

Yeneroğlu’ndan avukatlara yönelik pürüzlere reaksiyon

“Avukatların adliye girişlerinde hiçbir hukuksal ve yasal desteği olmaksızın keyfi bir biçimde hassas kapı ve x-ray uygulamalarına maruz bırakılmaları, mahkeme kalemlerine girişlerde turnikelerden geçirilmeleri, özel yetkili mahkeme koridorlarına fakat güvenliklerden müsaade alarak girebilmeleri, soruşturma ve dava evraklarını incelemelerinin türlü mazeretlerle engellenmesi ya da savcı/hakimin onayına bağlanması, vekalet olmadan belgeyi incelemelerinin engellenmesi, keyfi nedenlerle duruşmalara alınmamaları, duruşmalardan çıkarılmaları, kelam haklarının sınırlanması üzere hukuka muhalif yerleşik uygulamalar, avukatlık mesleğinin gereği üzere sürdürülmesini ve münasebetiyle yargı bağımsızlığının ve adaletin tesis edilmesini zorlaştırmıştır.”

‘Avukatlar için ekonomik tedbirler alınmalı’

“Yargının kurucu ögelerinden biri olarak bir kamu hizmeti icra etmelerine karşın, avukatlar ekonomik açıdan da kendi mukadderatlarına terk edilmişlerdir. Pandemi süreciyle önemli boyutlara ulaşan bu kriz hali, enflasyondaki artışla birlikte birçok avukatın intihar etmesine neden olmuştur. 2021 Ekim ayı enflasyon bilgileriyle hazırlanmış olan 2022 Avukatlık Taban Fiyat Tarifesinin avukatların zarurî masraflarını ve sürdürülebilir çalışma maliyetlerini karşılayamadığı, avukatlık mesleğine yaraşır ve meslek onuruna uygun bir hayat standardı sağlayamadığı ortadadır. Pandemi sürecinde de rastgele bir ekonomik dayanak görmeyen, kirasını ödeyemeyen avukatlar için Bakanlıkların ivedilikle ekonomik tedbirler alması gerekmektedir. KDV oranları indirilmeli, SGK prim ve vergi mükellefiyetleri hafifletilmeli, genç avukatlar için vergi / prim muafiyetleri genişletilmeli, İsimli Yardım ve CMK ödenekleri Taban Fiyat Tarifesine çekilmeli; CMK, İsimli Yardım ödeneklerinin ve beraat vekalet fiyatlarının geciktirilmeksizin ivedilikle ödenmesi sağlanmalıdır.”

‘Avukatların maruz kaldıkları problemlerin giderilmesi zorunluluktur’

“DEVA Partisi ismine, 5 Nisan Avukatlar Günü vesilesiyle insan haklarına saygılı demokratik bir hukuk devletinin gerçekleştirilmesi için avukatların mesleksel, ekonomik ve toplumsal açıdan maruz kaldıkları bu sıkıntıların giderilmesinin mecburilik ve aciliyet arz ettiğini hatırlatmak isterim. Bu minvalde, baskı ve ekonomik zorluklar altında mesleklerini icra etmeye çalışan tüm avukatların; Avukatlar Gününü kutluyor, mesleksel faaliyetleri sırasında öldürülen ve yaşadığı problemler nedeniyle intihar eden tüm avukat meslektaşlarıma Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sıhhati diliyorum.”

Hibya Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir